مشخصات دقیق معدن و نمونه های سنگ

مــــشــــخــــصــــات ذخــــیــــره

سنگ­ های معدن چوبسنگ دهنار دارای رنگ قهوه­ ای سوخته می­ باشند. عوارض زمین­ شناسی عمده دربردارنده ماده معدنی در معدن به­ صورت تپه­ های با ارتفاع کم تا متوسط هستند.

به­ طور کلی سه سینه­ کار اصلی توسط بیل مکانیکی در معدن ایجاد شده است که تصاویر و مشخصات آنها در پایین قابل مشاهده می باشد.

 

نمای کلی معدن

 

زون 1

 

نمایی پانورامیک از محل سینه ­کار 1

 

نمایی از سینه کار 1

  

نمایی از لایه کوپ ده موجود در سینه کار 1

 

زون 2 

 

نمایی از سینه کار 2

 

زون 3

 

نمایی پانوراما از سینه کار 3

 

 

بــــچــــه کــــوپ هــــای اســــتــــخــــراجــــی

 

 


 

 

 

 

مــــشــــخــــصــــات فــــنــــی ســــنــــگـــ هــــا 

کانی اصلی تشکیل دهنده سنگ های معدن کوارتز است و همچنین کربنات کلسیم (کلسیت) و هماتیت نیز در آن وجود دارد که رنگ قهوه ­ای این سنگ­ ها به­ واسطه حضور هماتیت می­ باشد. همچنین آنالیز XRD نشانگر وجود 50/15 درصد کوارتز در ترکیب این سنگ­ ها می­ باشد. همچنین وزن مخصوص سنگها 2/68 گرم برسانتی متر مکعب می باشد. 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید